Aktualności: Sieć

Konsultacje wieloletnich programów współpracy

Wieloletnie programy współpracy sektorowej w obszarze turystyki, przedsiębiorczości, integracji społecznej i edukacji są już gotowe!

Rozpoczynamy proces konsultacji społecznych programów. Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników sektora oświaty i pomocy społecznej, przedsiębiorców, liderów lokalnych, specjalistów i animatorów partnerstw lokalnych do wyrażenia swojej opinii.   Prosimy uczestników projektu i wszystkie inne zainteresowane osoby o wyrażenie swojej opinii przez wypełnienie ANKIETY. Konsultacje trwają do 19 kwietnia 2015 r.

 Dodatkowe informacje: tel. kom. 603 69 84 52

Kolejne szkolenia za nami

10157293_946132468760681_8077708126902936997_nZa nami kolejne szkolenia dla przedstawicieli wielkopolskich NGO. 13-14.03.2015 r. to również data pierwszego spotkania z przedstawicielami wielkopolskich JST.

Zapraszamy do galerii zdjęć

Spotkanie partnerów projektu

Dziś odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy”. W trakcie spotkania omówione zostały bieżące sprawy projektowe, a pan Jarosław Chojecki przedstawił długo oczekiwany raport z badania współpracy organizacji pozarządowych na terenie województwa wielkopolskiego. Już niedługo raport pojawi się na naszej stronie internetowej!

Partnerstwa lokalne – zakończenie pracy zespołów

Dobiegły końca spotkania powołanych przez nasze Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zespołów Partnerów Lokalnych oraz Ekspertów Merytorycznych. Celem organizowanych spotkań były prace nad „Wieloletnimi programami rozwoju i współpracy dla partnerstw” opartych na sieci Działamy Razem. Członkowie grupy przedyskutowali procesy tworzenia i działania partnerstw lokalnych w sieci i poza nią, określając najbardziej istotne problemy i bariery oraz analizując cele, jakie potencjalnie mogą sobie stawiać. Ambicją zespołu było bowiem stworzenie narzędzi rzeczywiście przydatnych, mających praktyczny charakter. Osoby pracujące w zespołach roboczym miały rozległe doświadczenia zawodowe oraz praktykę w tworzeniu partnerstw lokalnych, więc połączenie tych kompetencji dawało szansę na wypracowanie zakładanych efektów.

Zapraszamy do lektury wywiadu z Małgorzatą Parus

Od sierpnia ubiegłego roku trwają prace nad powstaniem nowej sieci organizacji pozarządowych z Wielkopolski. Za kwestie formalne powołania sieci odpowiedzialny jest zespół roboczy złożony z przedstawicieli lokalnych NGO. Poniżej wywiad z Małgorzatą Parus, prawniczką wspomagającą prace zespołu roboczego i powstawanie sieci Działamy Razem. + więcej

Kolejne szkolenia za nami

W lutym odbyły się kolejne szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w Rokosowie. Nowością w projekcie były zajęcia poświęcone CSR oraz szkolenie antydyskryminacyjne. Oba warsztaty uświadamiają, jak ważne w życiu lokalnej społeczności są organizacje. Coraz częściej odchodzi się o myślenia o organizacji jako jedynie realizatorze swoich celów statutowych, a coraz częściej widzi się ją jako jednostkę współodpowiedzialną za lokalne środowisko. Stąd propozycja, aby NGO skupione w sieci poszerzały swoją wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu oraz świadomość antydyskryminacyjną. Ogólnym celem tego ostatniego szkolenia było rozwijanie indywidualnej wrażliwości antydyskryminacyjnej oraz nabycie podstawowych umiejętności uwzględniania perspektywy równościowej w wypełnianiu zadań i misji organizacji pozarządowych. Uczestnicy wspólnie przyjrzeli się, jak działa mechanizm dyskryminacji oraz jakie ma konsekwencje. Zidentyfikowali własne możliwości wdrażania perspektywy antydyskryminacyjnej do swojej pracy. Podjęto także próbę wspólnego wypracowania rekomendacji równościowych i antydyskryminacyjnych do standardów działania w relacji administracja-organizacje pozarządowe.

W marcu w Rokosowie odbędą się szkolenia dla przedstawicieli administracji publicznej poświęcone obsłudze narzędzi Google Apps for work, oraz dla organizacji pozarządowych – crowfunding i impact investing, a także poświęcone roli samorządu we współpracy z organizacjami.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze szkoleń.

Zapraszamy na szkolenia dla przedstawicieli samorządów z Wielkopolski

Samorząd Województwa/Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie wraz z Partnerami pragnie zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach specjalnie przygotowanych i skierowanych do przedstawicieli samorządów z Wielkopolski.
Szkolenia realizowane jest w formule czterech 2-dniowych zjazdów.
To w sumie 48 godzin szkoleniowych. Szkolenia dopasowane są tematycznie do Państwa potrzeb. Składa się ono z czterech modułów.

Program szkolenia [pobierz]

 

W celu zapisania się na szkolenie należy: wypełnić formularz zgłoszeniowy dla osoby i dla JST i przesłać je do Organizatora drogą pocztową na adres: Rokosowo 1, 63-805 Łęka Mała / lub: mailowo na adres ngo@dzialamyrazem.pllub: faksem 65-573-33-04.

Formularz zgłoszeniowy dla osoby [pobierz]

Formularz zgłoszeniowy JST [pobierz]

Udział w szkoleniach jest darmowy.

Regulamin projektu [pobierz]

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz porozumienia i współpracy”.

To już kolejne przedsięwzięcie Ośrodka Integracji Europejskiej w Rokosowie, które realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni. Partnerami projektu są również Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego