Aktualności: Sieć

Szkolenia

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w szkoleniu przez nas zorganizowanym [22.12.2016 r.]. Cieszymy się z Państwa zainteresowania tematem i dziękujemy za zainteresowanie dalszymi konsultacjami. + więcej

Robimy kalendarz

Uwaga realizatorzy mikrograntów „Działamy Razem – grant na dobry poznański start”. W ramach kolejnego projektu, który realizujemy, a który ma służyć promocji Waszych działań, chcemy opracować i wydrukować kalendarza na 2017 r z działaniami CIL-u zrealizowanymi na terenie Wildy, Zielonego Dębca i Świerczewa. + więcej

Zapraszamy na szkolenie

UWAGA!

W związku z realizacją projektu „Centrum Inicjatyw Lokalnych – niech o nas usłyszą”, zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach z zakresu tworzenia i realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz społeczności lokalnych. + więcej

Kiedy Trzepak Służył do zabawy

„Kiedy trzepak służył do zabawy” to jedna z inicjatyw realizowanych w ramach projektu FIO „Działamy Razem na rzecz współpracy lokalnej”. Celem inicjatywy jest wyciągnięcie dzieci z domów i oderwanie ich od sprzętów multimedialnych. Pokazanie im w jaki sposób ich rodzice spędzali wolny czas nie mając do dyspozycji gadżetów technologicznych. Dzięki zabawom integracyjnych lepiej się poznają i nauczą się współpracować co jest niezbędna umiejętności do funkcjonowania w dzisiejszym świecie.

Inicjatywy realizowana na terenie Gminy Pępowo

Spotkanie zespołu roboczego 19.11.2016

W sobotę, 19.11.2016 r., odbyło się kolejne spotkanie członków zespołu roboczego. Rozmawiano, m. in. o mozliwościach pozyskania środków na różne działania NGO członkowskich. Ponadto dyskutowano nad tworzącą się mapą zasobó oraz ofertą Sieci Działamy Razem.

Uczestnicy spotkania dokonali prezentacji pomysłów na inicjatyw, które mają być zrealizowane w tym i przyszłym roku.

Spotkanie 29.10.2016 r.

Za nami kolejne spotkanie zespołu realizowane w ramach projektu „Działamy Razem wielkopolskie organizacje na rzecz współpracy lokalnej”

Rozmawialiśmy o tym, co wydarzyło się w tym roku w Sieci, o realizowanych projektach i działaniach.

Poruszaliśmy również tematy związane z promocją działań sieci w 2017 roku. Planujemy Targi Organizacji Pozarządowych, które mogłyby się odbyć w miejscowościach naszych sieciowych organizacji.

Ponadto jednym z pomysłów, które pojawiły się na spotkaniu są działania skierowane dla członków sieci, oferta sieci dla NGO spoza sieci oraz sporządzenie mapy zasobów sieci.

CIL-spotkanie informacyjne związane z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich [FIO]

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza na spotkanie informacyjne związane z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich [FIO]
Uwaga do 28 września 2016 r. trwa nabór ofert na realizację zadań publicznych:
– w Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych wyodrębnionym w ramach Priorytetu 4 w ramach FIO

Jeśli masz pomysł i chcesz go skonsultować z naszym Ekspertem, to zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:
· 13 września o godz. 11:00 lub
· 15 września o godz. 16:00, w siedzibie Centrum Inicjatyw Lokalnych Biuro Fundacji Aktywności Lokalnej w Poznaniu [ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398, 61-441 Poznań]

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie obecności mailowo na adres: ngo@dzialamyrazem.pl

Serdecznie zapraszamy

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że członek zarządu Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”, Pani Anna Hejducka, która jest również prezesem Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce; została członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego V Kadencji. Rada działa przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. + więcej