Aktualności: Sieć

„Tydzień z Centrum Inicjatyw Lokalnych”

Szanowni Państwo,

Miasto Poznań, Instytut Inspiracji i Stowarzyszenie Instytut Zachodni serdecznie zapraszają do udziału
w programie edukacyjno – promocyjnym pt.

„Tydzień z Centrum Inicjatyw Lokalnych”,

który odbędzie się w dniach 11 – 14 grudnia 2018 roku w Urzędzie Miasta Poznania na Placu Kolegiackim 17.
Przygotowaliśmy dla Państwa szereg wydarzeń, w ramach których przeprowadzone zostaną: + więcej

Likwidacja Fundacji Nawigator Pro Fundacja Dobrych Praktyk Zarządzania

OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI FUNDACJI

Nawigator Pro Fundacja Dobrych Praktyk Zarządzania

Działając jako Likwidator Fundacji: Nawigator Pro Fundacja Dobrych Praktyk
Zarządzania, ul. Michałowo 15, 61-314 Poznań, KRS nr: 00004476086, NIP: 7792411388,
REGON: 302344467, podaję do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 1/2018
Fundatorów oraz Uchwały nr 1/2018 Rady Fundacji z dnia 28 września 2018 r. została
wszczęta likwidacja Fundacji. Postanowienie o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego
informacji o ww. uchwale i osobie likwidatora zostało wydane przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w dniu 29.10.18.

Wszelkie ewentualne roszczenia finansowe proszę kierować do likwidatora w terminie do
dnia 7.12.2018 r. na adres ul. Wojskowa 6 lokal B7, 60-792 Poznań.

Małgorzata Kośmicka

Likwidator

TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KWILCZU 2017

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” oraz  Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza zapraszają Państwa do udziału w Targach Organizacji Pozarządowych w Kwilczu, które odbędą się 2 września 2017 r. od godz. 13.00 do godz. 20.00 przed Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji.

Zachęcamy wszystkie organizacje do przygotowania stoisk promocyjnych, które umożliwią zaprezentowanie swojej działalności, dorobku, projektów. Będzie to wspaniała okazja do integracji, promocji swoich działań, pozyskania wolontariuszy.

+ więcej

Walne zebranie 20.5.2017

Dnia 20.05.2017 r. odbyło się walne zebranie członków sieci „Działamy Razem”.

Uczestniczyło w nim 17 osób. Przedstawione sprawozdanie finansowe i merytoryczne zostało przyjęte bez zarzutów. Ponadto obecni na spotkaniu członkowie przedstawili swoje pomysły na funkcjonowanie Sieci.

 

Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym:

 • realizacja wizyt studyjnych w PES [Zl. BARKA] – 3, 35 uczestników
 • zrealizowano 3 projekty: Działamy Razem – wielkopolskie organizacje na rzecz współpracy lokalnej, Działamy Razem – grant na dobry poznański start – Miasto Poznań, Oferta wspólna ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni, Centrum Inicjatyw Lokalnych – niech o nas usłyszą. Działaniami objęto 80 osób
 • udzielono wsparcia i pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym – 115 h. Ze wsparcia skorzystało 15 organizacji
 • przeprowadzenie spotkań dotyczących realizacji inicjatyw oddolnych – 5, w których udział wzięło  30 osób
 • udział w spotkaniach doradczych przy tworzeniu GRSeniorów – 15 spotkań
 • udzielenie patronatów 3 organizacjom
 • utrzymywanie i bieżąca aktualizacja strony – 41 wpisów
 • newsletter – 28 wysyłek do 500 unikalnych odbiorców
 • badanie ankietowe dla JST – 1, 200 respondentów
 • zrealizowane szkolenia – 72 h, 55 uczestników
 • prowadzenie działań doradczych – 240 h, 30 NGO, 60 osób
 • Targi Organizacji Pozarządowych – 1, 8 wystawców, 40 uczestników, 8-10 tys. zwiedzających
 • opracowano i wydrukowano kalendarz na 2017