Aktualności: NGO

I wnioski CIL

23.8.2016 r.

Kolejny mikrogrant przyznany!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że kolejny wniosek przeszedł ocenę merytoryczną i tym samym został skierowany do dofinansowania:

Fundacja Aktywności Lokalnej

Gratulujemy!

 

 

[WYNIKI] Są wyniki pierwszych wniosków złożonych w ramach konkursu grantowego:

1. Fundacja „ORCHidea”
2. Parafia Chrystusa Króla, Poznań
3. Fundacja BetOnArt

GRATULUJEMY!

Rozpoczynamy nabór w Regionalnym Konkursie Grantowym RS 2016!

Drukowanie

Drukowanie

Czas na projekt dla młodych, otwartych osób w Waszej miejscowości!

Ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2016”.

Zapraszamy do konkursu fundacje i stowarzyszenie, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status lokalnego realizatora skutecznych działań dla młodzieży.
Start w Regionalnym Konkursie Grantowym to szansa na dotację do 8 500 zł na projekt 6-miesięczny (trwający od 1 lutego do 31 sierpnia 2017 r.).
Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku, o godzinie 12.00. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na naszej stronie internetowej: www.rownacszanse.pl
W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy
się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. Wszyscy, którzy będą towarzyszyli mu w tej drodze zyskają wiarygodność w oczach swojego otoczenia i wsparcie w kolejnych wspólnych działaniach.
Zaproście młodych ludzi do wspólnego przygotowania projektu, który pozwoli im lepiej poznać siebie i swoje środowisko! Odkryć samych siebie i swoje możliwości! Poznać ludzi,  organizacje i instytucje, które gotowe są wspólnie z młodymi zmieniać ich świat!

Warto?… Warto!!!Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku, do godziny 12.00.

 

Poniżej zamieszczamy zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym.

Zasady konkursu 

 

Wzór formularza wniosku (do obejrzenia)  

 

Kryteria oceny merytorycznej 

„Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra”

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW W TEMACIE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB ZALEŻNYCH

Termin naboru: od 26.07.2016 r. do 30.09.2016 r.

„Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) polega na udzielaniu grantów na innowacyjne pomysły w temacie usługi opiekuńcze dla osób zależnych, z których najlepsze zostaną upowszechnione na szeroką skalę (Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju).

 

Więcej informacji w załącznikach oraz na stronie http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/

plakat_

folder_

OGŁOSZENIE O NABORZE_20160726

Dyżur konsultanta CIL 2 i 4.08.2016 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących możliwości pozyskania środków w ramach konkursu mikrograntów.

Zapraszamy osoby zainteresowane z obszarów

• Wilda
• Świerczewo
• Zielony Dębiec

Dyżur konsultantów CIL odbędzie się we wtorek 2.8.16 w godzinach  10:00 – 15:00 oraz czwartek 4.8.2016 r. w godz. 12:00 – 18:00 w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398, biuro Fundacji Aktywności Lokalnej.

UWAGA: ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o potwierdzenie swojej obecności mailowo: ngo@dzialamyrazem.pl

ZAPRASZAMY

Dyżur konsultantów CIL 21.7.16

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących możliwości pozyskania środków w ramach konkursu mikrograntów.

Zapraszamy osoby zainteresowane z obszarów

• Wilda
• Świerczewo
• Zielony Dębiec

Dyżur konsultantów CIL odbędzie się czwartek 21.7.2016 r. w godz. 10:00 – 15:00 w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398, biuro Fundacji Aktywności Lokalnej.

UWAGA: ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o potwierdzenie swojej obecności mailowo: ngo@dzialamyrazem.pl

ZAPRASZAMY

Spotkanie, konsultacje CIL

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym możliwości pozyskania środków w ramach konkursu mikrograntów.

Zapraszamy osoby zainteresowane z obszarów

• Wilda
• Świerczewo
• Zielony Dębiec

Spotkanie odbędzie się czwartek w godz. 16:00 – 17:00 w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398, biuro Fundacji Aktywności Lokalnej,

Ponadto, w ten sam dzień, w godzinach 12:00-15:30 odbędą się indywidualne konsultacje pomysłów na projekt z ekspertem CIL.

UWAGA: ilość miejsc na spotkanie i konsultacje jest ograniczona. Prosimy o potwierdzenie swojej obecności mailowo: ngo@dzialamyrazem.pl

ZAPRASZAMY

Wakacje dzieci z Wronek i Ostroroga w Holandii

Niezwykłe wakacje dzieci z Ostroroga i Wronek.
Na zaproszenie organizacji Stichting Stedenband Beverwijk-Wronki, grupa 15 dzieci gościła w dniach od 25 do 30 czerwca br. w Holandii. Wyjazd został zorganizowany przez fundację „Femina Project” Centrum promocji i Rozwoju Kobiet oraz znanego wielu wronczanom Wima Spruit’a.

Celem wyjazdu była organizacja ciekawych wakacji dla 15 dzieci z gmin Wronki i Ostroróg. Przez cały pobyt dzieci korzystały z gościny holenderskich rodzin z Beverwijk i okolic. Podczas wizyty w Holandii, młodzi turyści zwiedzili Beverwijk i okolice, byli na nadmorskiej plaży, w parku sów, ZOO oraz muzeach: strojów ludowych, serów i produkcji słynnych drewnianych sabotów, a na koniec smaczne BBQ. Choć pobyt trwał kilka dni, to atrakcji które przygotowali nasi holenderscy przyjaciele było bardzo dużo, dzięki czemu uczestnicy bawili się znakomicie.
Dziękujemy partnerom wyjazdu: Urzędowi Miasta i Gminy Ostroróg oraz firmom Amica Sp. z o.o. z Wronek i Ingenis Sp. z o.o. z Poznania których wsparcie pozwoliło nam podróżować wygodnym busem na trasie Wronki-Ostroróg-Beverwijk i z powrotem.

Specjalne podziękowania dla Melanie Voorhans-Wijand naszej holenderskiej koordynatorki.

 

Źródło:  Fundacja „Femina Project”

Centrum Inicjatyw Lokalnych


Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że otrzymaliśmy do realizacji projekt finansowany ze środków Miasta Poznania. „Działamy Razem – grant na dobry poznański start” to projekt, który Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Instytut Zachodni.

W ramach projektu utworzyliśmy Centrum Inicjatyw Lokalnych, które realizować będzie zadania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. + więcej

Profesjonalny wolontariusz i animator działań na rzecz społeczności.

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko zaprasza wszystkich, którzy chcieliby podjąć lub już podejmują działania społeczne oraz są zainteresowani rozwojem i profesjonalizacją działalności wolontariackiej z terenu całego kraju, do bezpłatnego udziału w projekcie Profesjonalny wolontariusz i animator działań na rzecz społeczności. Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Podczas 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych nasi eksperci i trenerzy postarają się przekazać  wiedzę m. in. na temat:

 • praw i obowiązków wynikających z Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie,
 • aspektów prawnych związanych z zakładaniem organizacji pozarządowych,
 • możliwości inicjowania działań na rzecz społeczności poprzez współpracę z organizacjami
 • pozarządowymi i Jednostkami Samorządu Terytorialnego,
 • inicjowania działań prowadzących do rozwoju kapitału społecznego na przykładzie
 • współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi, Jednostkami Samorządu Terytorialnego,
 • Centrum Integracji Społecznej oraz wolontariatu,
 • możliwości tworzenia partnerstw formalnych i nieformalnych w różnych obszarach
 • działalności społecznej,
 • rozpoznawania przypadków dyskryminacji i przemocy w środowiskach oraz mobbingu w miejscu pracy,
 • podstaw aspektów prawnych związanych z dyskryminacją, przemocą i mobbingiem oraz
 • możliwościami reagowania i przeciwdziałania temu problemowi, a także podejmowania kroków w celu ich przeciwdziałania,
 • radzenia sobie ze stresem, przełamywania barier i komunikacji międzyludzkiej,
 • odpowiedniego postępowania z końmi by bezpiecznie służyć pomocą podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju aktywności z udziałem koni, takich jak: hipoterapia, sport i rekreacja (zajęcia hipoterapeutyczne, zawody, obozy dla dzieci i młodzieży, festyny, pokazy, itp.).

Spotkania będą się odbywały w 10 osobowych grupach. Każda grupa odbędzie dwa dwudniowe spotkania. Podczas pierwszego z nich będą się odbywały zajęcia teoretyczne i praktyczne z prawnikiem i wieloletnim praktykiem w działalności społecznej. Na tym spotkaniu eksperci przekażą wiedzę na temat aspektów prawnych oraz możliwości sposobów podejmowania działalności społecznej.

Na drugim spotkaniu trenerzy przedstawią zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie bezpiecznego postępowania z końmi oraz radzenia sobie ze stresem i przełamywaniem barier w komunikacji międzyludzkiej.

Zajęcia szkoleniowe będą się odbywały w weekendy (sobota i niedziela) od sierpnia do listopada 2016 r. w Pszczewie, Poznaniu, Drużynie koło Mosiny oraz tam, gdzie zbierze się grupa 10 chętnych.

Zapraszamy wszystkich chętnych już od 15 roku życia. Uwaga! Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów na udział w projekcie.

Udział w projekcie, to nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale również doskonała okazja do poznania nowych ludzi z pasją, nawiązania kontaktów i być może wspólnych działań na rzecz lokalnych czy regionalnych społeczności.

By wziąć udział w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Z dokumentami związanymi z realizacją projektu można zapoznać się na naszej stronie internetowej http://westernhobby.pl/profesjonalny-wolontariusz- i-animator- dzialan-na- rzecz-spolecznosci/

UWAGA! Nie ma potrzeby ich drukowania. Wszyscy uczestnicy otrzymają komplet dokumentów na pierwszym spotkaniu. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem.

Wszelkie pytania odnośnie uczestnictwa w projekcie prosimy kierować na adres westernhobby@gmail.com lub telefonicznie do Wiesławy Czerpińskiej – koordynatora projektu

– 785 389 586.

Serdecznie zapraszamy!

Podstawy jazdy konnej w stylu western

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko zapraszamy zainteresowanych pracą z końmi (horsemanship) do udziału w szkoleniach, które poprowadzi Guy Robertson – zwycięzca corocznego konkursu trenerów MOK w 2015 r. Znamy już daty i miejsca szkoleń:

 • 17 i 18 września 2016 r. Stadnina Koni Fiord Młodzikowo
 • 22 i 23 października 2016 r. w Ośrodku Jeździeckim Prawdzic – Equestrian Sports Minoga

Więcej informacji na stronie www.westernhobby.pl i na naszych profilach społecznościowych https://www.facebook.com/westernhobby/ oraz https://www.facebook.com/EquusEko/